Υγιεινή & Ασφάλεια

    Η υγεία και η ασφάλεια τόσο των πελατών μας όσο και των συνεργείων μας, αποτελούν τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλες οι εργασίες μας. Γι'αυτό το λόγο λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας τηρώντας τους κανόνες σωστής εφαρμογής τους.

    Στις σκαλωσιές μας υπάρχουν τα κατάλληλα προστατευτικά κιγκλιδώματα και παραπέτα ή άλλα κατάλληλα εμπόδια σε όλα τα άκρα από τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης από κατακόρυφη απόσταση μεγαλύτερη των 2 μέτρων.

    Άμεση προϋπόθεση και εγγύηση για την ασφάλεια του περιβάλλοντος εργασίας μας αποτελούν τα πιστοποιημένα εργαλεία και μηχανήματα που έχουμε στη διάθεσή μας.