Καλώς ήλθατε

    Η επιχείρηση ξεκίνησε να δραστηριοποιείται τη δεκαετία του 1970 στην Αχαΐα από τον Κεφάλα Κωνσταντίνο. Το 2002 εισέρχονται σε αυτή οι υιοί, Βασίλειος και Θεόδωρος.

    Από τότε η επιχείρηση εκσυγχρονίζεται και επεκτείνει τις δραστηριότητές της αναλαμβάνοντας δημόσια και ιδιωτικά έργα σε όλη την Ελλάδα.

    Η επιχείρηση απασχολεί ανθρώπινο δυναμικό αποτελούμενο από εξειδικευμένους τεχνίτες με πείρα στον οικοδομικό και βιομηχανικό κατασκευαστικό τομέα και διαθέτει ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και ιδιόκτητο τεχνικό εξοπλισμό.

    Ο τεχνικός εξοπλισμός αποτελείται από τα πιο σύγχρονα και πιστοποιημένα μηχανήματα βαφής, airless, πρέσα στόκου, υδροβολές, αμμοβολές, σκαλωσιές και ειδικά μηχανήματα λείανσης τοίχων, δαπέδων και απορρόφησης.

    Τα υλικά που χρησιμοποιούνται διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις  ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού.